آیا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا اتفاق خوبی برای ایران است؟

598697_554
سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی از تاثیرات مثبت و منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بر ایران سخن گفت.
نوذر شفیعی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» اظهار داشت: انگلیس ها به دنبال منفعت سیاست مداران و مردم بریتانیا هستند، لذا به نظر می آید آنها در راستای منافع ملی این سیاست را در پیش گرفتند. حالا این مسئله چه تاثیری روی ایران دارد؟ واقعیت این است که تاثیر و تاثر موضوعی است که بستگی به سطح روابط دارد.
این استاد دانشگاه افزود: تا به امروز ایران روابط سیاسی مطلوبی با انگلستان نداشته، ولی ممکن است در حوزه اقتصادی همکاری هایی داشته باشیم. لذا این کشور چه در اتحادیه اروپا باقی می ماند، چه از آن خارج می شد (که البته شده است)، سیاست هایش در ارتباط با ایران عمدتا متاثر از منافع ملی و منافع سیاسی کشورهای دیگر بود.
شفیعی اضافه کرد: از آنجایی که انگلیس در اتحادیه اروپا به طور نسبی در قطب های مخالف سیاست کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا بود، لذا خروجش از اتحادیه اروپا می تواند فضا را برای ارتباط مناسب تر ما با مجموعه اتحادیه اروپا فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تزلزلی در اراده سیاسی سران اتحادیه اروپا به وجود می آورد. همچنین وسوسه ای را در میان مردم بعضی از کشورهای اروپایی به راه می اندازد که از اتحادیه اروپا خارج شوند. این تزلزل باعث می شود تا اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه واحد و منسجم و یک پارچه دچار تفرقه شود.
شفیعی تصریح کرد: در این صورت، روابط ما با کشورهای اروپایی، آن هم به صورت انفرادی می تواند بهتر شود. در واقع، ما به جای اینکه با یک مجموعه واحد مواجه باشیم، با مجموعه ای متزلزل و مجموعه ای که هر آن امکان خروج یکی از اعضا وجود دارد روبرو می شویم. این مجموعه ضعیف بیش از آنکه فعال عمل کند انفعالی عمل می کند.
این نماینده سابق تصریح کرد: روابط ما با اتحادیه اروپا بیش از اینکه متاثر از خود اتحادیه باشد ، از آمریکاست. اتحادیه همواره تلاش کرده به صورت مستقل عمل کند ولی همه این کشورها بخشی از مجموعه غرب و مجموعه هویتی تمدنی غرب هستند. بنابراین عمدتا از آمریکا تاثیر می پذیرند. واقعیت قضیه این است که هر گونه تحلیلی در ارتباط با مناسبات ایران و کشورهای غربی نباید بدون ملاحظه روابط ایران و ایالت متحده آمریکا تحلیل شود. پس آینده روابط ما با انگلیس تا حد زیادی تحت تاثیر رابطه ما با ایالت متحده آمریکا خواهد بود.
وی درباره روابط آینده ایران و انگلیس گفت: متاثر از این واقعیت، تغییر چندانی حادث نمی شود. البته شاید انگلیس برای جبران خلاء اروپا یا برعکس اروپا برای جبران خلاء انگلیس درصدد گسترش مناسبات با کشورها و حوزه های جغرافیایی مختلف باشند که تحت این شرایط خروج اتحادیه انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند تاثیرات مثبتی روی روابط با ما داشته باشند.
شفیعی در عین حال تاکید کرد: فعلا برای قضاوت در مورداینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، زود است. چون هم اروپا هم انگلیس در شوک این خروج هستند. فعلا آنچه که برای این کشورها اولویت دارد شرایط بعد از خروج انگلستان است که هم برای خود انگلیسی ها بعد از خروج چه اتفاقی می افتد و هم اتحادیه اروپا چه سرنوشتی پیدا می کند و به چه سمت و سویی می رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *